Välkommen till ...

Rådgivande ingenjörer inom VVS, Energi och Styr/Regler

IT-Konsult AB

Utredningar 

 

Byggledning

 

Tekniska program

 

Installationssamordning

 

Energistudier 

 

Kontroll

 

Projektledning

 

Samordnade provningar

 

Konstruktion

 

Besiktningar 

 

Granskning

 

Obligatorisk

ventilationskontroll

Postadress:

Box 65, 234 22 Lomma

Besöksadress:

Järngatan 33, 234 35  Lomma

 Telefon 040-41 42 80

Fax 040-41 42 04   

it-konsultlgd@it-konsultlgd.se

 

 

Vi som arbetar på IT-Konsult AB:

 

VD, besiktningsman Lars-Göran Dahlén

 

Projektledare, besiktningsman Ingvar Engström

 

Konstruktör, besiktningsman Matthias Montén

 

Inköp, administration Eva Toft-Dahlén

 

Besiktningsman Jan Erik Hallryd

 

Projektledare, besiktningsman Sten Engström

 

Konstruktör Bo Nilsson

 

Ekonomi, administration Lena Wahlgren